Svenska Downföreningen

Interimsuppdrag som kommunikatör på 50 %, ca 3 år, avslutat 220228.

Jag var redaktör för hemsida, SoMe och medlemsinformation, arbetade med Rocka sockorna och ”Rocktober” avseende kampanjer, aktiviteter och företagssamarbeten.

Uppdraget omfattade även samhällspolitiskt arbete och samarbete med flertalet organisationer inom funktionsrättsrörelsen. Jag representerade SvDF i Funktionsrätt Sveriges närverk för kommunikatörer.

Läs mer om Svenska Downföreningen och deras verksamhet på hemsidan