Scania Leadership Academy

Förnyat förtroende från Scania! Den här gången ska jag uppdatera och visuellt fräscha upp befintligt utbildningsmaterial. Skapa tydligare introduktioner till utbildningarna samt göra materialet mer ”klickbart” för ökad tillgänglighet. Det som efterfrågas är ”synligare utbildningar” till Ledarskapsportalen.

Under drygt 6 månader (2018) arbetade jag på Scania med att revidera, layouta och kategorisera det utbildningsmaterial som används vid all ledarskapsutveckling inom Scania samt var delaktig i uppbyggnaden av intranätet för detta material.
Syftet med intranätet är att alla ledare i Scania globalt ska ha tillgång till samma material för sin utbildning.

Scanias logotyp