Lindqvists Låda – din externa kommunikationsavdelning

Copy

Nå hela vägen fram

All kommunikation börjar med frågan vem vi vänder oss till?”
När det är tydligt vet vi hur vi ska formulera oss bäst och det är dags att börja fundera på vad vi vill förmedla.

Vem? Hur? Vad? En enkel men effektiv arbetsmetod.

SEO

Stick ut från mängden

När det gäller text på hemsidor är relevansen i texten extra viktig för att hamna högt upp i rankingen vid sökningar.

Jag skriver målgruppsanpassade, relevanta och sökbara texter så att dina kunder snabbt och enkelt förstår vad du kan göra för dem.

Mässor

Visa vad du går för

En mässa pågår inte bara de dagar när mässhallen är öppen för besökare. Den börjar månader innan och fortsätter långt efter att sista besökaren har gått hem.

Jag hjälper dig hela vägen från bokning av monter till uppföljning av medverkan, via monterlayout, aktiviteter, beställningar, inbjudningar, bemanning och allt det andra som ska till.

Projektledning

Behåll kontrollen

Jag har lång erfarenhet av att driva projekt av olika slag, inte bara mässor (se ovanför). Jag har arbetat med personal- eller kundaktiviteter, event, seminarier, webbinarier, golfävlingar.

Men också projekt för att utveckla hemsidor, ta fram arbetskläder, flytta företag till nya lokaler, bygga upp intranät, skapa displaykoncept för produkter/tjänster, med mera.

Varumärke

En vass profil

Det är grundstenen i företagsbygget som skapar igenkänning hos personal, kunder, bransch och allmänhet. Varumärket betyder många gånger olika saker för dem, däremot skiljer det sig aldrig åt i hur det används från företagets sida.
Eller, ska i varje fall inte skilja sig åt.

Jag har varit ansvarig för varumärke och grafisk profil i flera företag och även som extern konsult. Allt ett företag gör ska följa den beslutade profilen och bära varumärket för att stärka företaget, bygga position på marknaden och vara en tydlig avsändare i sin omgivning.

Interimskommunikatör

Fyll alla rutor

Ibland är det bara lite för mycket. Det behövs en extra resurs för att hinna till deadline, bemanna ett projekt, klara av tillfällig hög arbetsbelastning, täcka upp för en föräldraledighet eller annan typ av frånvaro på kommunikationsavdelningen.

Jag har inga krav på omfattning för ett uppdrag -det är dina behov som styr. Inget annat.