Eskilstuna Kommun

Kommunikationsstrateg Barn- & utbildningsförvaltningen,
100% 24-02-12–24-05-17

Med uppdrag att ansvara för övergripande kommunikationen inkl strategier och planer för Buf, stötta förvaltningschef, skolchefer och avdelningschefer med kommunikation samt producera div material. Sitter i Förvaltningsledningen samt processledningsgruppen för strategisk kommunikation inom Eskilstuna kommun.

Kontaktkommunikatör Barn- & utbildningsförvaltningen,
80% 23-10-02–23-12-31,  +  50% 24-01-01-24-01-31

Inriktning på grund- & gymnasieskolan. Kommunikationsplaner & -strategier, planerar och producerar löpande kommunikationsaktiviteter. Kommunikationsfunktion i olika projektgrupper.

Kommunikatör Serviceenheten Kommunikation
80% 230502-23-09-30

Kommunikatör för Kommunledningskontoret, KLK, i Team Effektiv Organisation med en variation av kommunikativa insatser. Bl a som kommunikatör i projekt kring samorganisering av två förvaltningar.

Uppdraget omfattade också att vara resurs för befintliga kommunikatörer för diverse kommunikativa insatser. Till exempel skapa material för en utställning till entrén i Stadshuset, producera informationsblad, skriva kommunikationsstrategier /-planer för verksamheter inom kommunen, internkommunikation med mera.

Eskilstuna är en modig kommun med ”tuff” grafisk profil och inkluderande slogan, ”Vi gör Eskilstuna -tillsammans”.