Eskilstuna Kommun

Tidsbegränsat uppdrag som kommunikatör på Serviceenheten Kommunikation, åtta månader på 80% och en månad på 50%. Sammanlagt 9 månader.

Just nu i rollens om kommunikatör för BUF, Barn- och utbildningsförvaltningen, med inriktning på grund- & gymnasieskolan. Jag skriver kommunikationsplaner & -strategier. Jag har skapat en strategi för hur gymnasierna ska arbete med SoMe. Jag skriver pressmeddelanden, planerar de löpande kommunikationsaktiviteterna, ingår i projektgruppen för införandet av Digitala Nationella Prov och agerar kommunikatör vid särskilda händelse.

Jag har också under min tid här arbetat för Kommunledningskontoret, KLK, i Team Effektiv Organisation med en variation av kommunikativa insatser. Bl a som projektkommunikatör i projket kring samorganisering av två förvaltningar.

Uppdraget omfattar också att vara resurs för befintliga kommunikatörer för diverse kommunikativa insatser. Till exempel skapa material för en utställning till entrén i Stadshuset, producera informationsblad, skriva kommunikationsstrategier /-planer för verksamheter inom kommunen, internkommunikation med mera.

Eskilstuna är en modig kommun med ”tuff” grafisk profil och inkluderande slogan, ”Vi gör Eskilstuna -tillsammans”.