Eskilstuna Kommun

Tidsbegränsat uppdrag som kommunikatör på Serviceenheten Kommunikation, fem månader på 80%.

Resurs för befintliga kommunikatörer att ta hjälp av för diverse kommunikativa insatser. Till exempel skapa material för en utställning till entrén i Stadshuset, producera informationsblad, skriva kommunikationsstrategier /-planer för verksamheter inom kommunen, internkommunikation med mera.

Jag bistår också Kommunledningskontoret, KLK, i Team Effektiv Organisation med diverse kommunikationsinsatser.

En modig kommun med ”tuff” grafisk profil och inkluderande slogan, ”Vi gör Eskilstuna -tillsammans”.