Skattebetalarna

Skattebetalarna har tusentals medlemmar runtom i Sverige. Jag har layoutat många brev samt DR-utskick till dem, både lokala och rikstäckande, för att öka intresset för medlemskap i föreningen.

Skattebetalarna arbetar för att sprida information och skapa opinion i alla frågor som rör skatter. De granskar också allt möjligt slöseri med våra skattepengar.

Läs mer om dem och deras verksamhet på deras hemsida

Faximil från Aftonbladet Väljarna straffar slösande politiker Skattebetalarna