Maskinentreprenörerna

Sedan augusti 2018 har jag löpande arbetat med Maskinentreprenörerna -ME och ME Inköp.
Uppdragen har omfattat projektledning och genomförande av mässdeltaganden, framtagning av trycksaker, reklamartiklar,  arbets- och profilkläder, ansvar för att den grafiska profilen och att den efterlevs med mera.

Det senaste större projekt som jag haft är montern till Entrepenad Live som genomfördes i starka (med)vindar den 14-16 oktober 2021 på Säve Depå i Göteborg. På bilden här ser du en del av montern.

Pst! Det råder stor brist på maskinförare så om du tror att det skulle vara något för dig, eller om du känner någon som kan vara intresserad så finns det möjligheter i den här branschen!

Läs mer om ME på deras hemsida