Swedish Institute for Quality

SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete.

Jag har för närvarande ett uppdrag som tf kommunikatör med ansvar för sociala medier, hemsida, nyhetsbrev, pressutskick & bevakning, original och produktinformation

Inför SIQ’s lansering av ”den femte kvalitetsvågen” under Almedalsveckan för några år sedan skapade jag presentationen av detta för webben.

Det händer mycket spännande saker på SIQ, läs mer om deras verksamhet på hemsidan

SIQ den femte vågen skärmdump från hemsidan